Hamarøysangen

Det finnes flere Hamarøysanger, her er noen:

Den nye Hamarøysangen  - Jack Berntsen

Hamarøysangen - Georg V. Olsen 

Hamarøy vår - tekst Tore Hestbråten, melodi Berit Valberg

Hamarøysangen - Lars Midbøe

Skolehus i Hamarøy

Skolehusene var en viktig del av samfunnsutviklingen i siste halvdel av 1800-tallet og i mange bygder var skolen det første ”fellesskapsbygg” som ble reist. På tross av at skolehusene har hatt en sentral betydning i vår nære kulturhistorie er svært få sikret som kulturminner.

Norsk Institutt for Kulturminneforskning har gjennom et egen prosjekt kalt ”Skolehus”satt i gang et arbeid for å registrere og samle inn informasjon om de mange skolehus som finnes i landet.

Den første skolelov for bygdene ble vedtatt i 1739, men først i 1827 ble det bestemt at det skulle bygges skoler ved hver kirke og større verk. Men først ved fastskoleloven i 1860 ble det fart i skolebyggingen rundt om på bygdene. Skolehusene var en viktig del av samfunnsutvikling i siste halvdel av 1800-tallet og i mange bygder var skolen det første ”fellesskapsbygg” som ble reist. På tross av at skolehusene har hatt en sentral betydning i vår nære kulturhistorie er svært få sikret som kulturminner.

Den første skolen i Hamarøy ble bygd så tidlig som i 1807 ved den gamle prestegården. Hvilken av bygningene som var skolehus, er det neppe noen som kan si med sikkerhet, men skolestedet var i dette området.

Historielagene i landets kommuner er bedt om å skaffe opplysninger til veie. I Hamarøy har Roald Finvik tatt utfordringen og gjort en stor jobb med å kartlegge skolehus og dens historie i Hamarøy. Han har blant annet benyttet skoleprotokoller utlånt fra Arkiv i Nordland til dette arbeidet. Ole Martin Bjørklund har tatt de fleste bildene av de skolebyggene som fremdeles står.
 

Skolehushistorie i PDF-format