Symptomer

  •  Hukommelsessvikt – spesielt av nyere data
  •  Sviktende språkfunksjon, eks. ordleting
  •  Personlighetsforandringer
  •  Angst og depresjoner
  •  Sviktende evne til å utføre praktiske handlinger
  •  Manglende evne til å gjenkjenne gjenstander

Hamarøy kommune arbeider for

Hamarøy kommune arbeider for:
  • Åpenhet og informasjon omkring demens
  • Tidlig utredning
  • Gi støtte og veiledning for den enkelte og pårørende
  • Tilstrebe riktig tilbud i rett tid

Hukommelsesteam

Teamet består av avdelingsleder sykehjem, fagansvarlig sykepleier Hamarøy Bygdeheim, en hjelpepleier og sykepleier fra hjemmetjenesten.

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder hjemmetjenesten: Rakel Bjørnsdottir Braaten Tlf: 94 87 01 78

e-post: rakel.braaten@hamaroy.kommune.no