Housing First består av to grunnsteiner: bolig og hjelp til det DU ønsker hjelp til.


Hva kan Housing first hjelpe meg med?

Hjelp til å skaffe varig bolig der du ønsker å bo

Oppfølging over tid på dine premisser

 

Hvem regnes som bostedsløs?

Bostedsløs er en som ikke eier eller leier et sted å bo.

Dersom du for eksempel sover hos venner eller hos foreldre uten at du leier/eier hos dem, så er du å regne som bostedsløs.


Prinispper for Housing first

 • Bolig er en grunnleggende rettighet

 • Respekt, varme og medmenneskelighet ovenfor alle

 • Forpliktelse til å samarbeide med deg så lenge DU har behov for det

 • Finne boliger i ordinære bomiljø, der hvor du ønsker å bo

 • Skille mellom bolig og tjenester (Du mister ikke tjenestene dine selv om du skulle miste boligen, og du mister ikke boligen selv om du skulle ønske å avslutte tjenestene)

 • Tjenestene skal ta utgangspunkt i DITT behov og din rett til medbestemmelse

 • Recovery- orienterte prinsipper skal styre tjenestene. Recovery betyr «tilfriskning», og det vil si at vi skal jobbe for å hjelpe deg til å få det bedre

 • Vi tar utgangspunkt i det du selv mener skal til for at du skal få et bedre liv

 • Vi hjelper deg så godt vi kan om du skulle få problemer  Kan Housing first være noe for deg eller noen du kjenner? Vil du vite mer?

  Ta kontakt med Housing first:  telefon 908 13 966 eller 971 65 772