Dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen, kan du fra 1. juli t.o.m. 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Stemmested: Servicekontoret på rådhuset.

Du trenger ikke valgkort. Henvendelse til servicekontoret tlf. 75765000 eller epost postmottak@hamaroy.kommune.no

Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme. 

Valglogo