Hovednummer er fortsatt 75 76 50 00 og derfra vil man få menystyrte valg.

Kontaktinformasjon til avdelinger og medarbeidere i Hamarøy kommune finner du her.