Torsdag 10. august starter forhåndsstemmeperioden. Fra da og til og med fredag 8. september kan du forhåndsstemme i hvilken som helst kommune. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men husk å ta med legitimasjon.

Sametingsvalget
Velgere bosatt i kommuner med mindre enn 30 manntallsførte må forhåndsstemme. De som er manntallsførte i Hamarøy kommune/Hábmera suohkan må forhåndsstemme. 

Åpningstider i Hamarøy: 
Servicekontoret, Oppeid fra kl. 08:00 - 15:30 hverdager

Institusjon
Hamarøy Bygdeheim torsdag 7.september kl. 11:00 - 14:00

Sykdom/uførhet
Dersom man på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan møte opp i stemmelokalene, kan man etter søknad til valgstyret avgi stemme der du oppholder deg.