Kongens fortjenstmedalje tildelt Roald H. Finvik

Roald H. Finvik har spesielt gjennom sitt sterke engasjement i kulturlivet vært en viktig aktør i utviklingen av et aktivt og spennende kulturliv i kommunen gjennom mange år. 

Forslagsstillere Ola Graff og Sissel Helland var også tilstede under den høytidelige tildelingen.
kongens_fortjenst17_roaldfinvik.png

Fra ordfører Jan-Folke Sandnes tale under tildelingen:
"Vi er nå samlet for en hedre Roald Finvik, som gjennom sitt virke i Hamarøy har vært svært engasjert i Hamarøysamfunnet, og spesielt i kommunens kulturliv. I starten spesielt gjennom musikkarbeid rettet mot barn og unge.

Personlig husker jeg deg fra min barndom, som musikklærer ved Hamarøy sentralskole, og gjennom ditt engasjement for korpsmusikken i kommunen. Men senere knytter jeg deg spesielt til teaterlivet i kommunen, trekkspillklubben, sangkoret og historielaget, men du har virket på enda flere felt i samfunnslivet. Roald Finvik oppfyller kritieriene og vel så det, og du er fortsatt engasjert, og er gjerne å se i engasjement sammen med sin kone Hildur. I denne sammenheng tenker det er meget spesielt at både du, Roald og Hildur har blitt tildelt Kongens fortjenstemedalje…..det kan ikke være mange….om det i hele tatt finnes ektepar i Norge som har fått denne utmerkelsen ….hver for seg.

Det er derfor en ære og i dag å få lov å overrekke deg, Roald Finvik – Kongens fortjenestemedalje."

I statuttene for tildeling av Kongens fortjenstemedalje heter det:
”Kongens fortjenstmedalje utdeles som belønning for:
Pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
Særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning.
Særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats. En livsinnsats som kan stå som eksempel for andre.”

Etter tildeling av medalje og diplom inviterte ordføreren alle som var tilstede på kaffe og kaker.