Hamarøy kommune får besøk av Kulturminnefondets direktør, Simen Bjørgen. Under besøket skal Bjørgen også ha samtaler med politisk ledele og administrasjonen.  

Formålet med besøket er å informere kommunen og andre om Kulturminnefondets tilskuddsordninger, virkeområder og målsettinger. Som en del av dette inviteres det il åpent møte som retter seg mot private og lag/foreninger med interesse for kulturminnevern. Spesielt interessant vil det være å komme i kontakt med interessenter som ønsker å utvikle aktivitet og næringsutvikling der kulturminner er en del av konseptet. 
Tid: 20.september kl. 13:00
Sted: Skogheim, Oppeid

Kulturminnefondet ble etablert i 2003, og retter sitt arbeid og tilskuddsordninger mot private eiere av verneverdige kulturminner, men støtter også prosjekter hvor det er et samarbeid mellom private og offentlige aktører.