Teknisk enhet i Hamarøy kommune søker etter en byggforvalter.

Velkommen som søker!

Søk her