Tid: kl. 17:00 - 20:00
Sted: Skihytta, Ulvsvågskaret

Program:
Åpning ved sokneprest Terje Ness
Det blir beverting med påfølgende kaffe og kaker.
Det blir også underholdning med sang og musikk.

Egenandel kr 100 (ta med kontanter)

Påmelding:
Påmelding skjer til Servicekontoret telefon 94 13 25 15
Påmeldingsfrist. mandag 25.september kl. 14:00
Gi beskjed om du trenger transport, eventuelt har plass i egen bil.

Alle er hjertelig velkommen til hyggelig samvær!

Arrangør er råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne i samarbeid med Ulvsvåg pensjonistforeing.