Tiltaket vurderes å utløse krav om konsekvensutredning, jf forskrift om konsekvensutredning. Det er derfor utarbeidet et planprogram som legges ut til offentlig ettersyn samtidig med oppstartsvarslingen. 

Frist for innspill er 10. november 2017. Innspill sendes Hamarøy kommune, Oppeid, 8294 Hamarøy eller til postmottak@hamaroy.kommune.no 

Klikk her for å lese plandokumenter (lenke).

I forbindelse med planarbeidet blir det arrangert et folkemøte på Søskenheimen i Skutvik torsdag 12. oktober kl. 19.