Treningssenteret følger skoleruta for bemanning på kveldtid.

 Tilbudene ellers ved treningssenteret og frisklivssentralen går som vanlig.