Tid: torsdag 12. oktober kl. 19:00 - 21:00
Sted: Søskenheimen, Skutvik

Enkel servering - velkommen!

Kommunen har annonsert oppstart av reguleringsplanarbeidet der formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av dagens næringsområde med en utfylling i Orbotn, samt en ny adkomstvei fra fv81.

Plandokumentene finner du her