Nordlaks ønsker å undersøke mulighetene for å søke plassering av fremtidens havbruksanlegg, den "dynamiske" Havfarmen, i et havområde i Hamarøy kommune.

Det aktuelle havområdet er utenfor Tranøy, Trinnøya og Hornneset

Før Nordlaks eventuelt søker til Hamarøy kommune ønsker de å komme i dialog med lokalbefolkning, hytteeiere og lokalt næringsliv om en slik satsing i Hamarøy.

Det inviteres derfor til et informasjon- og dialogmøte på Nordbygdens forsamlingshus kl 18:00 mandag den 23. oktober 2017.

Samtidig som Nordlaks informerer lokalt, jobbes det også med å gi informasjon til lokale politikere, fiskarlag og statlige myndigheter om ønsket for bruk av det aktuelle havområdet til matproduksjon. Først etter sonderingsprosessen vil det bli avgjort om Nordlaks sender en søknad til Hamarøy kommune om bruk av området til akvakulturformål.

Deltakere fra Nordlaks blir Inge Berg og Lars Fredrik Martinussen.

Les mer om Havfarmene på www.havfarm.no

Les mer om arrangementet her.