Lavtrykk i Norskehavet og høytrykk over Kola-halvøya setter opp et kraftig sørøstlig vindfelt over deler av Nord-Norge. Med denne vindretningen ventes store lokale variasjoner i vindstyrke, og det kan forventes kraftige vindkast på 35-50 m/s i utsatte fjordstrøk og andre leområder.

Om ekstremværet Ylva - Meterologisk institutt.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det besluttet å stenge Innhavet skole og Hamarøy sentralskole torsdag 23.november 2017 fordi vindretningen sørøst erfaringsvis kan ramme dette området hardt. Hamarøy kommune har hatt kontakt med meterologisk institutt, og vurderer situasjonen fortløpende.  

Nord-Salten Kraft AS har økt beredskapen og er forberedt på uværet. Det bør du også være, slik at vi sammen kan redusere konsekvensene av uvær.
Sjekk uteområdene for løse gjenstander. Her er Nord-Salten Kraft sine tips i tilfelle strømmen skulle bli borte.