Planområdet er på 209 dekar, hvorav 57 er sjøareal. Planforslaget er utarbeidet av Rambøll AS med Cermaq AS som planeier. Planens hensikt er å legge til rette for etablering av et publikumsrettet visningssenter med tilhørende uteanlegg i tilknytning til Cermaqs akvakulturanlegg i Hamarøy og omegn. 


Klikk her for lese plandokumenter. 


Eventuelle klager sendes til Hamarøy kommune, Teknisk enhet, 8294 Hamarøy eller per e-post til postmottak@hamaroy.kommune.no. 
Klagefrist er 9. mars 2018.