Endringene som gjennomføres fra 1. februar 2018 er følgende:

23-755 NEX II Bodø – Svolvær

  • Signanløp av Nordskot omgjøres til fast anløp.
  • Signalanløp av Skrova gjøres om til fast anløp.
  • Holkestad anløpes ikke.
  • Kvig anløpes ikke.
  • Lørdagstilbudet i sambandet legges ned i tidsrommet 1. februar til 31. mai og 1. september til 31. januar.
  • Det vil være avgang på lørdager i månedene juni, juli og august

Ny ruteplan er publisert på 177.nordland.no.