Dato: 29. januar 2018
Tid:   kl. 18:00
Sted: Skogheim, Oppeid

Alle er velkommen!

For spørsmål ta kontakt med Ingeborg Lunde, tlf.: 99279018, e-post: ingeborg.lunde@hamaroy.kommune.no

Om Basecamp Salten
Basecamp Salten-konseptet er et samarbeid mellom Salten Friluftsråd, kommunene i Salten, Nordland fylkeskommune og Forum for natur og friluftsliv, Nordland. Årlig samles Salten Friluftsråd og medlemskommunene for erfaringsutveksling og videreutvikling av konseptet. Basecamp Salten finansieres normalt med spillemidler via Salten Friluftsråd, støtte fra Nordland fylkeskommune, egenandel fra kommune og egenandel fra deltakerne. Basecamp Salten skal både være en møteplass for ungdom fra ulike Salten-kommuner og skape interesse for friluftsliv. Basecamp Salten er:
- fritidsarrangement for ungdom i Salten; dvs ungdom i kommunene Meløy, Gildeskål, Beiarn, Bodø, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy
- for ungdom fra og med 8. klasse til og med fylte 18 år
- aktivitetstilbud, med hovedvekt på friluftsliv
- inkluderende arrangement, med tilbud på tvers av forutsetninger og interesser
- helgearrangement, fra fredag ettermiddag til og med søndag
- normalt kan inntil 20 ungdommer fra hver kommune være med

Det er medlemskommunene i Salten Friluftsråd som arrangerer årlige Basecamper, i samarbeid med lokale organisasjoner og ungdom i egen kommune. Kommunene skifter på å være arrangør, og i 2018 er det Hamarøy sin tur. Kommunene velger aktiviteter utfra naturgitte og kulturelle forutsetninger. Det er et poeng at ungdommene skal bli kjent med forskjellig natur og kultur i de ulike kommunene, og at det tilbys et bredt spekter av aktiviteter på hver camp. Det er ikke en forutsetning at alt skal være friluftsliv.