Barnehageplass

Barnehageplassene tildeles som 40, 50, 60, 80 eller 100% plasser organisert i hele dager.
Plassene tildeles og beholdes til de sies opp eller barnet begynner i skolen.
Søknadsskjema
Informasjon om barnehagene i Hamarøy finner du her


SFO-plass

Skolefritidsordning (SFO) tilbys som korttidstilbud eller heldagstilbud.
Korttidstilbudet har i utgangspunktet samme åpningstid som stedets skole, og heldagstilbudet samme åpningstid som barnehagene.
Alle som skal ha plass skoleåret 2018/2019 må søke, også de som har plass i år.
Søknadsskjema
Om skolefritidsordningen