Arbeidsoppgaver blir i hovedsak:

  • Bidra med fakta, åpenhet og trygghet blant innbyggere og ansatte.
  • Skape god dialog mellom innbyggerne, politikerne og administrasjon.
  • Sikre en best mulig strukturet og profesjonell kommunikasjonsprosess overfor alle involverte.
  • Bidra i prosjektarbeidet på andre områder etter avtale med prosjektleder og rådmann.

Mer informasjon og søk her


Velkommen som søker!

Om Nye Hamarøy