Om du åpner skatteseddelen i Altinn eller digital postkasse, vil du ikke få forsendelsen tilsendt som brev. Du må da skrive den ut selv, dersom du ønsker det.

Skattelistene vil bli lagt ut til offentlig ettersyn på Hamarøy kommunes nettside og servicekontoret fra 1. mars.