Vannvakta ved teknisk enhet opplyser at det er bestilt rørlegger for å tine frosne rør fra kummen ved Osen. Arbeidet med opptining starter fredag 9.mars 2018.
Det er sendt varsel til abonnentene i området.