SMS sendt ut til abonnentene 23.03.18 kl. 15:30

Vannet er stengt på Tranøy og Sommersel inntil videre pga lekkasje. Regner med å få vannet tilbake i løpet av kvelden. Abonnentene må regne med gjentatte avbrudd siden vannverket må stanses for å bygge opp kapasitet.