Marielund barnehage stenger fra kl. 12:00.

Hamarøy sentralskole stenger fra kl. 11:00, dette gjelder elever fra 1. til 4.klasse og SFO.

Foreldrene vil bli kontaktet, og oppfordres til å hente barna.