Det kan søkes om midler til finansiering av tiltak som fremmer kultur-og næringsliv, stimulerer til trivsel og bolyst, nye etableringer og bosetting i kommunen.  Midlene tildeles i henhold til gjeldende vedtekter.

Søknadsfrist: 16.mai 2018

Vedtekter
Søknadsskjema