Sms sendt ut 26.03.2018 kl. 9:00

Pga. reparasjon av vannledning vil det periodevis bli avstenging av vannet på Tranøy og Sommersel i dag.