Målet med tilskuddsordningen er å bidra til et allsidig og aktivt kulturliv i stadig utvikling til beste for Hamarøys innbyggere.

Tiltak for barn og ungdom blir prioritert.

Retningslinjer

Søknadsskjema

Søknadsfrist 1.mai 2018