Fellesnemnda ønsker innspill fra lag-og foreninger til det strategiske arbeidet med å bygge Nye Hamarøy.

Tid: mandag 16. april kl. 18:00

Sted: Ulvsvåg gjestgiveri

Alle lag og foreninger fra Hamarøy og Tysfjords vestside er velkommen!