Merkur_årets butikk.jpg

Trym Falao (t.h.) ved Skutvik Landhandel fikk pris for beste nærbutikk i Nordland. T.v. styreleder Inge Ryan i Merkur-programmet.

- Årets butikk i Nordland har utviklet seg jevnt og godt de siste år. Butikken er kjennetegnet av stå-på-vilje og kreativitet, noe som har skapt økende omsetning. Vareutvalget er godt tilpasset bygdas behov, heter det i begrunnelsen for prisen.

Prisen for årets nærbutikk blir delt ut av det statlige Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikker