Målet med veiledningen er at du skal bli mer bevisst på din kompetanse og dine muligheter.

Ønsker du veiledning i forhold til din karriere; realkompetansevurdering, utdanningsretninger og jobbmuligheter, så har du nå en mulighet til å få møte en veileder i Hamarøy.

Elever i ungdomsskolen eller i videregående opplæring kontakter rådgivningstjenesten på sin skole. Oppfølgingstjenesten veileder ungdom som ikke er i skole eller arbeid.

Du må selv kontakte Karrieresenteret for å bestille veiledning

Kontaktinformasjon:

Telefon: 75 65 20 69

E-post: karrieresenter.salten@vgs.nfk.no

Kontaktskjema Karrieresenteret i Salten (link)