Tiltak eller anlegg må være beskrevet i gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser. Tidligere godkjente søknader må fornyes.

Elektronisk søknadsskjema og informasjon finnes på www.idrettsanlegg.no

Søknadsfrist: 31.10.2018