Innspill til rullering sendes til post@hamaroy.kommune.no og merkes med Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Frist for innspill: 31.10.2018