Tildeling skjer i henhold til vedtektene. Benytt eget søknadsskjema.

Mer informasjon på Hamarøy kommunes nettside.

Frist: 01.10.2018