Kan du tenke deg å være vikar? Ta kontakt med enhetsleder Kristin Tidemann Sandnes

Kontaktinfo:
epost: kristin.sandnes@hamaroy.kommune.no
telefon: 90 16 73 87