Det er en del humus i vannet. Det anbefales derfor å tappe kaldtvann før man begynner å bruke varmtvann. Dette for å begrense mulig oppsamling av humus i tank.

Alle abonnenter er varslet via sms-varsling.