På grunn av stor saksmengde på teknisk blir det telefon- og besøkstid mellom kl. 10.00 og 14.00 fra og med mandag 15. oktober og fram til nyttår.

Dette gjelder for områdene bygge- og delingssak, oppmåling, matrikkel og vann og avløp.

Vi anbefaler å ringe eller sende epost for å avtale på forhånd dersom man ønsker et møte.

Telefon-og epostliste