brudepar og ordfører
Ordfører Jan-Folke Sandnes og brudeparet Sofie Alice Skoglund og Rudi Langseth (foto Hamarøy kommune, godkjent til publisering)

Vielsen foregikk i vielsesrommet på gården Skogheim, med forlovere og barn til stede.

Hamarøy kommune gratulerer!