Det søkes om tillatelse til å benytte grønne tillatelser gruppe C ved lokalitetene 11320 Oksøy, 30156 Anevik og 10518 Horsvågen i Steigen og Hamarøy kommuner. Det er imidlertid kun ved lokalitet Horsvågen det omsøkes korrigering av koordinater, da denne skal omgjøres til lukket merd og følgelig er det kun den som er omtalt i vedlagt søknadsskjema. 

 

Bilde_lokalitet_horsvågen

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Hamarøy kommune i Nordland fylke

Søker: Cermaq Norway AS org.nr 961 922 976

Søknaden gjelder: Arealendring ved akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: 2340 tonn

Lokalitet: 10518 Horsvågen

Koordinater: Midtpunkt anlegg: N 68°01,247` Ø 15°18,143`

Ytterpunkter fôringsflåte:           N 68°01,244` Ø 15°18,328`

                                                  N 68°01,234` Ø 15°18,348`

 

Klikk her for å lese søknadsdokumentene. 

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Hamarøy kommune. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på epost postmottak@hamaroy.kommune.no, innen 16. desember 2018.