I juni 2019 åpnes to nye sommerruter med hurtigbåt i Nordland: 
  • Bodø - Steigen - Hamarøy (med ferjeforbindelse videre til Svolvær)
  • Bodø - Myken - Sandnessjøen
De nye fartøyene i Nordlandsekspressen introduseres også i forkant av sesongen. De nye tilbudene er en del av Nordland fylkeskommunes arbeid for å bidra til utvikling i reiselivsnæringen i Nordland. Nordland fylkeskommune inviterer i den forbindelsen reiselivsnæringen til strategiseminar onsdag 28. november.


Tid og sted

Dato: 28. november 2018
Møtet er på Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, Bodø.
Det hele pågår fra kl 12:00 til kl 16:00. 
 

Påmelding

Påmelding gis via denne linken (deltar/deltar ikke):
Frist innen 23. november (for bestilling av lunsj.)


Program for dagen:

12:00 Presentasjon av de nye tilbudene. Odd Steinar Åfar Viseth, samferdselssjef i Nordland. 
12:30 Træna - Vega - Røst. Moa Bjõrnson, utviklingssjef Træna. 
12:50 Lunsj
13:30  Innledning til idédugnad – to eksempler fra reiselivsaktører.
13:40  Idédugnad 1: 
Hvordan kan reiselivet få nytte av de nye rutene? 
Hva kan reiselivet gjøre for å sikre at tilbudet blir brukt?
14:00  Eksempler på ideer fra gruppene
14:10  Idédugnad 1 fortsetter
14:50  Presentasjon fra gruppene
15:20  Idédugnad 2
Hva bør Nordland fylkeskommune gjøre for å sikre suksess 
- overfor reiselivet, overfor kundene direkte, annet?
15:45  Presentasjon fra gruppene
16:00 Avslutning