På den nye nettsiden vil det blant annet komme informasjon om de ulike delprosjektene, aktiviteter fremover og nyheter. Den inneholder også informasjon rettet mot ansatte.

Den nye nettsiden er på norsk og lulesamisk og har adresse www.nyehamaroy.no