NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 - for lørdag 29. desember 2018.

Varselet gjelder for regionene Ofoten, Salten og Svartisen, der snøskredfaren allerede er betydelig - faregrad 3.

Følg utviklingen på varsom.no - varsel for Ofoten og Salten

Her finnes også informasjon om hvordan man skal forstå et snøskredvarsel, og hva de ulike faregradene betyr.