NVE har sendt ut varsel om stor snøskredfare - faregrad 4 - for onsdag 2. januar 2019.

Rådet er å unngå leområder med fersk fokksnø. Unngå også områder der snødekket over svakt lag er tynt, eksempelvis nær rygger og på konvekse terrengformasjoner.

Følg utviklingen på varsom.no - varsel for Ofoten og Salten

Her finnes også informasjon om hvordan man skal forstå et snøskredvarsel, og hva de ulike faregradene betyr.