Papirutgaven er levert ut til alle husstander i starten av januar 2019.

Denne utgaven er den andre i rekken av informasjonsaviser, og den finnes også i elektronisk versjon både på lulesamisk og norsk.

Norsk versjon http://pubhtml5.com/qeok/dqyl
Lulesamisk versjon http://pubhtml5.com/qeok/plcv

Prosjektet har egen nettside, følg hva som skjer i arbeidet med nye Hamarøy på www.nyehamaroy.no