Alle eiere av fritidsboliger fikk en sms først i denne uken med informasjon om kartleggingen og at de ville motta en ny sms på fredag 25. januar 2019  med spørreskjema. Dette gjøres for å kartlegge bruken av fyringsanlegget i fritidsboligene.

De som blir kontaktet på sms er de som er registrert i matrikkelen med fritidsbolig. 

Informasjon om hyttefeiing på Salten brann sine nettsider 

Innsamling av informasjon om fritidsboliger, Salten brann sine nettsider