Prøven gjennomføres følgende dager:
Norsk muntlig: onsdag 13. mars
Norsk skriftlig: torsdag 14. mars

Frist
Frist for påmelding er 01.03.2019

Kontakt
Ta kontakt med Sander Ediassen dersom du vil melde deg på en eller flere av prøvene.
Ring tlf. 904 78 377 eller skriv epost til sander.ediassen@hamaroy.kommune.no 

Mer informasjon om prøvene finner du på nettsiden: https://www.kompetansenorge.no/