Grunnen til at vannverket ikke var i drift var at et tre hadde veltet og brutt strømtilførsel til en brønnpumpe. Nord-Salten Kraft har utbedret feilen.
Vannverkstjenesten har staret nettpumpene og melder at alt fungerer etter planen.