Regnskapet for 2018 ble sendt til revisor 15. februar. Resultatet viser at kommunen gikk ut av fjoråret med 9,1 millioner kroner i pluss.

-Dette er historisk både med tanke på resultatet, og at vi er så tidlig ute med innsending av regnskapet, sier rådmann Eirik André Hopland.

Årsaken til det gode resultatet er i hovedsak økte inntekter.

Det opprinnelige regulerte budsjettet la opp til et mindreforbruk på 3,7 millioner kroner. Sluttresultatet ble 4,1 millioner kroner,
i tillegg fikk kommunen inntektsført en usikker forpliktelse på nærmere fem millioner som er foreldet.

-Vi skal glede oss over resultatet, og jeg må berømme de ansatte for innsats og ståpåvilje. Få hadde vel trodd at vi skulle klare redusere det oppsamlede underskuddet fra over 25 millioner kroner ned til drøye 16 i løpet av ett år, smiler rådmannen. Det er viktig at vi fokuserer på best mulig utgangspunkt for den nye kommunen vi skal inn i 1. januar 2020.

Fortsatt er det mye å ta tak i, og kommunens utgifter er fremdeles større enn de forutsigbare inntektene fremover. -Vi må være bevisste på dette, selv om vi må bruke mer og mer av tiden vår på å forberede Nye Hamarøy, forklarer rådmannen.