Det ble ikke funnet bakterier i vannprøver som ble tatt ut ved vannverket.