HVA BLIR LØSNINGEN?

Retura Iris tar umiddelbart over innsamlingen av avfall fra kundene på strekningene Vikan-Røkland, inkludert store deler av Sørfold og Vikan-Glomfjord.  For øvrige områder skal det finnes en løsning for å få avfallet hentet, sammen med Iris, som nå overtar innsamlingen av avfallet fra alle husholdningene.

For nærmere informasjon - se nettside Retura Iris