Hensikt

Hensikten med øvelsen var å bedre krisehåndteringsevnen blant personalet på Bygdeheimen i samvirke med Salten Brann. Initiativet til denne øvelsen kom fra Salten brann, som har behov for å øve på risiko-objekter med stort skadepotensiale. Brann ved Hamarøy bygdeheim er i tillegg et av scenariene i helhetlig risiko-og sårbarhetsanalyse, som i værste fall berører flere kritiske samfunnsfunksjoner. 

Planlegging av øvelse
Planlegging av øvelse: verneombud, byggforvalter Teknisk, Salten brann, ledelse og administrasjon og beredskapskoordinator.  

Øvelsesmomenter

En øvelse består av planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging i etterkant. I planleggingsfasen var både Salten brann, ledelsen ved Bygdeheimen, verneombud, administrativt personell, byggforvalter ved teknisk enhet og beredskapskoordinator. For ledelsen ved Hamarøy bygdeheim var det viktig å øve på rutiner ved branntiløp, varsling og evakuering av beboere. Byggforvalter ved teknisk enhet var også med for å vurdere bygningsmessige og tekniske forhold. 

Dette var en varslet øvelse, men innholdet i øvelsesmomentene var ikke kjent på forhånd. Salten brann stilte med markører, det vil si at noen fra mannskapet spilte sengeliggende beboere som måtte evakueres ut fra rom. Det var også flere observatører under øvelsen, som skulle observere øvelsesmomentene. 

 

samspill brannvesen og ansatte under øvelse
Samspill brannvesen og personalet.

øvelse evakuering av beboere
Øvelse på evakuering av beboere, der Salten brann sine mannskaper spilte beboere. 
 

Evaluering

Formålet med evaluering av slike øvelser er at vi kan lære og forbedre gjennom å teste og videreutvikle systemer, funksjoner og kompetanse. Etter denne øvelsen hadde Salten brann og deltakerne fra Hamarøy kommune en felles evaluering. I tillegg hadde Bygdeheimen og Salten brann egne evalueringer for sine øvingsmål. 

evaluering etter øvelse personale og salten brann
Evaluering etter øvelse er viktig. Bildet er fra fellesevaluering der personalet, ledelse, observatører og Salten brann var med.
De involverte fra bygdeheimen syntes øvelsen var veldig nyttig, og sa blant annet at de føler seg mer trygg på hva de skal gjøre dersom det oppstår en reell brann.